MANIFEST

Els/les aquí sotasignants volen expressar la seva preocupació davant les contínues mostres d'inflavaloració envers la ciutat de L'Hospitalet per part del potent aparell publicitari de Barcelona.En aquest sentit, volem recordar que:

1.L'Hospitalet és la segona ciutat de Catalunya tant en habitants com a nombre de llocs de treball (LTL) i per tant, no pot tenir en cap cas la consideració de ciutat dormitori de Barcelona.

2.L'Espai físic propi de la ciutat de L'Hospitalet no constitueix un apèndix de Barcelona i abasta des de la Serra de Collserola fins al mar, des del riu Llobregat fins a la muntanya Montjuïc.Aquest ha estat minoritzat històricament per la cessió de la Zona Franca i la muntanya a Barcelona.

3.L'àmbit d'influència de la ciutat delimitat a través de l'anàlisi dels fluxos de mobilitat, està format per les ciutats veïnes de Esplugues, Cornellà o El Prat i barris de la ciutat de Barcelona com el de Sants.

Per això, reclamem:

1.La constitució d'una comarca pròpia de L'Hospitalet formada pels municipis del seu àmbit d'influència (Cornellà, El Prat, Esplugues, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí) que esdevindria la quarta comarca de Catalunya en població amb més de mig milió d'habitants.

2.Una disculpa pública per part de la ciutat de Barcelona per l'incopliment dels acords de cessió de la Zona Franca i la muntanya de L'Hospitalet.

3.La promoció de la imatge pròpia de la ciutat de L'Hospitalet i el seu àmbit d'influència com a territori diferenciat socialment, econòmicament i culturalment dintre de Catalunya.

LH IS NOT BCN

SIGNA!!!